www.kringhartvanbrabant.nl

De orchideeënvereniging van Brabant

Uitslag plantenkeuring 2018

Categorie C (beginnend) < 3 jaren ingez.planten 2 planten tbv gr. prijs 4 planten tbv wisselb.
M de Jong van Gijsel 2 7,65 nvt
aantal planten 2018 2    

Categorie B (gevorderd) 3 jaren

                                        < 5 jaren

ingez. planten 4 planten tbv gr. prijs 8 planten tbv wisselb.
J Frijters 3 nvt nvt
E Wieland 2 nvt nvt
aantal planten 2018 5    
Categorie A (ervaren) ingez. planten 8 planten tbv prijs 16 planten tbv prijs
G van Goch 2 nvt nvt
A Kemps 6 nvt nvt
A van Loon 1 nvt nvt
R Rechters 4 nvt nvt
G Rommelaars 4 nvt nvt
A Vos 14 8,68 nvt
aantal planten 2018 31    
  2018 2017 2016
aantal deelnemers aan de plantenkeuringen 9 12 12
totaal ter keuring aangeboden planten 38 85 118
totaal ten toongestelde planten 106 180 188

categorieprijzen
1e prijs categorie C:       M de Jong van Gijsel          7,65 punten

2e prijs categorie B:       
3e prijs categorie A:       A Vos                                   8,68 punten
wisselbeker
Deelnemers aan keuringen 2018 zonden te weinig planten in t.b.v. de diverse categoriën